ŻYCZENIA

Zmartwychwstał! Maria Magdalena spotkała Go wczesnym rankiem w ogrodzie. Już nigdy żadna chwila na ziemi nie była dla niej piękniejsza od tej, gdy rozpoznała Jezusa i z zachwytem w głosie wyszeptała: „Rabbuni…”.

Życzę takiego spotkania ze Zmartwychwstałym. O którym już nigdy nie będzie można zapomnieć.
Które pozwoli unieść każdy krzyż. I które zaprowadzi nas do chwały wiecznej.

Za wszelką życzliwość dla Parafii szczerze dziękuję i nadal o nią proszę. Niech zmartwychwstały Jezus wynagrodzi dobroć obfitym błogosławieństwem.

Ks. Zbigniew Dobroń