Aby patriotyzm nie był pustym słowem, potrzebne są czyny. Aby zaś działać, konieczne są siły i zapał. Dlatego właśnie szukamy ich i odnajdujemy na wspólnej modlitwie. Już od najmłodszych lat uczymy nasze dzieciaki, czym jest szacunek dla Boga, Ojczyzny i flagi. Zgromadziliśmy się tego dnia najpierw w kościele, na uroczystej mszy św. a potem przeszliśmy pod pamiątkowy obelisk, poświęcony naszym Powstańcom. Chwile to były podniosłe, piękne, wzruszające i potrzebne. Nawet bardzo.

Categories:

Tags:

Comments are closed