W dzień wspomnienia św. Jadwigi Śląskiej, Patronki naszej świątyni w Lipnie, zgromadziliśmy się na uroczystej Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Zbigniew Regucki, ze zgromadzenia Księży Chrystusowców, superior Domu Zakonnego w Mórkowie. W duchu dziękczynienia przeżyliśmy mszę św. wsłuchani w słowa kaznodziei u radości umiłowania tego, co polskie. Bogu niech będą dzięki za przykład i orędownictwo św. Jadwigi.

Categories:

Tags:

Comments are closed