Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, najważniejszy tydzień w roku liturgicznym. Ta niedziela ma podwójną nazwę; nazywamy ją Niedzielą Palmową albo Niedzielą Męki Pańskiej. Jezus zaplanował sposób swojego wjazdu do Jerozolimy, czyniąc wyraźną aluzję do słów proroka Zachariasza: „Raduj się wielce, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy”. Co się jednak stało z tymi ludźmi, którzy w ciągu kilku dni przeszli od okrzyków „Hosanna” do wołania „ukrzyżuj go”? Otóż dokonała się w nich radykalna zmiana nastawienia do Zbawiciela. Ludzie ci podążyli bardziej za obrazem Mesjasza, jaki nosili w sobie, aniżeli za samą osobą Mesjasza. Idąc dzisiaj za Jezusem z gałęziami palm, uznajemy w Nim chwalebnego Mesjasza, ale jednocześnie akceptujemy Jego krzyż – znak zwycięstwa nad wszelkim złem.

Categories:

Tags:

Comments are closed