KOLĘDA 2020/21

KOLĘDA 2020/2021

Eucharystia wg planu tygodniowego w intencji rodzin o Boże błogosławieństwo (od poniedziałku do piątku o godz. 19:00, w sobotę o godz. 17:00)

Na Mszę św. przynosimy naczynie z wodą do poświęcenia.

Po zakończonej Mszy św. w domu wraz ze wszystkimi mieszkańcami przy stole, na którym umieszczamy krzyż, świece oraz wodę święconą. Prowadzenie modlitwy należy do gospodarza głowy rodziny, domu.

Śpiew kolędy…

W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen

Fragment Ewangelii wg św. Łukasza 2, 1-20.

Ojcze niebieski, wysłuchaj nasze prośby:

– Pozostań w tej rodzinie i mieszkaj z nią przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy…

– Niech wszyscy domownicy codziennie doświadczają Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy…

– Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem. Ciebie prosimy…

– Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy…

– Chorym członkom naszych rodzin przywróć zdrowie, a zmarłych naszych przyjmij do chwały nieba. Ciebie prosimy…

– W intencjach osobistych (…). Ciebie prosimy…

Wspólne odmówienie modlitwy: Ojcze nasz…

Módlmy się

Boże Wszechmogący, pobłogosław ten dom (to mieszkanie) i spraw w swojej ojcowskiej dobroci, aby jego mieszkańcy cieszyli się zawsze zdrowiem duszy i ciała. Napełnij ich serca pokojem, łagodnością i życzliwą miłością, aby panowała wśród nich jedność i wzajemne wspomaganie. Ześlij im Ducha Prawdy, pocieszenia i świętości, aby w Nim wielbili Ciebie, Ojca Przedwiecznego, i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

A to błogosławieństwo niech pozostanie na tym domu i nad jego mieszkańcami teraz i na zawsze. Amen

Następuje pokropienie wodą święconą.

Śpiew kolędy…

Świętowanie przedłużamy wspólnym posiłkiem.

Nowych parafian proszę o kontakt.

***

Plan kolędy wg ulic i numerów

Data Godz. Ulica
28.12 19:00 Powstańców Wlkp. (parzyste)
29.12 19:00 Mórkowo 1 – 15
30.12 19:00 Powstańców Wlkp. (nieparzyste)
02.01 17:00 Okrężna, Łąkowa
04.01 19:00 Jackowskiego, Pocztowa, Jagienki
05.01 19:00 Mórkowo 16 – 30
07.01 19:00 Mórkowo 31 – 45
08.01 19:00 Ogrodowa, Leszczyńska, Błotna, Graniczna, Park
09.01 17:00 Spółdzielcza, Towarowa
11.01 19:00 Spacerowa, Sportowa, Wąska
12.01 19:00 Mórkowo 46 – 70
13.01 19:00 Kwiatowa, Wiosenna, Jesienna, Słoneczna
14.01 19:00 Nowe Mórkowo, Mórkowo, B. Skrzypczaka
15.01 19:00 Poprzeczna, Krótka, Krańcowa, Różana
16.01 17:00 Nowa
18.01 19:00 Kolejowa, Dworcowa, Klonówiec, Żużlowców
19.01 19:00 Mórkowo, os. Lipowe, Wierzbowe, Hlonda
20.01 19:00 Prymasa Tysiąclecia
22.01 19:00 Malinowa, Brzozowa, Świerkowa, Sosnowa, Poziomkowa

Wielu parafian zainteresowanych tą formą kolędy, pytało bezpośrednio, SMS lub e-mail o formę ofiary kolędowej. Ofiary kolędowe jak to było dotychczas – co przecież jest widoczne gołym okiem, jako parafia przeznaczamy na inwestycje materialne, które rokrocznie są pracami bieżącymi lub planowanymi. Po zasięgnięciu opinii i wielu rozmów – ofiarę kolędową można będzie składać przed lub po mszy św. do koszyczka przy żłóbku, w czasie składki niedzielnej, bądź wpłacić na konto parafialne. Za co już dzisiaj składam serdeczne Bóg zapłać!

***