INTENCJE

 NIEDZIELA – 28.02.2021
8:00+ Henryka Szkucik, zm. z rodz. Szkucik i Gąska
10:00+ Bronisław Wieczorek – od córek Małgorzaty z mężem i synami, Joanny z mężem i synem
11:30W 40 rocznicę sakramentu małżeństwa Doroty i Aleksandra
15:00+ Aleksander Mały (10)
 PONIEDZIAŁEK – 01.03.2021
17:30+ Weronika Gabryel – od synów i córek z rodz. siostry Maryli z rodz.
18:00+ Helena, Helena, Jan Bajon, Agnieszka, Małgorzata, Marian, Tadeusz Dudkowiak, Maria, Stanisław Świętkowiak
 WTOREK – 02.03.2021
17:30+ Helena Korbel – od Kazimierza Kowalczyka, Heleny Kowalczyk, Mariana Dzialik, Sylwii i Mirosława Buchert
18:00+ Stanisław Grodzki
 ŚRODA – 03.03.2021
18:00+ Halina Karwatka – od Marii Bojek z rodz. + Magdalena Kociołek – od Sławomira i Grzegorza Marach z rodz. + Józef Lubiatowski i zm. z rodz. + Jadwiga, Joachim, Alfons Drożdżyńskich, Magdalena, Franciszek Walkowiak zm. z r. Szulców i Domalewskich, Zdzisław Domalewski, Wojciech, Łukasz Orluk + Helena Korbel – od siostry Zosi z Ciosańca + Marian Karwatka – od rodz. Klechów z Lipna + Bronisław Wieczorek – od rodz. Kupków + Teresa Grześ – od rodz. Kociołków + Leszek Zimowski – od Danusi z Wrocławia + Maria Lasek – od rodz. Cebula + Helena, Józef Domagała, Stanisława, Franciszek Majewskich + Krystyna, Jan, Lucjan, Andrzej Wyrwich, Helena, Józef, Lidia Stark, zm. z r. Starki Wyrwich + Jan Haryk – od kuzyna Janusza Poprawskiego z żoną
 CZWARTEK – 04.03.2021
17:30+ Bronisław Wieczorek – od rodz. Gimzińskich z synami
18:00+ Wacław Nadolny, Konstancja, Jan Ratajczak zm. z r. Nadolnych i Ratajczaków
 PIĄTEK – 05.03.2021
17:30+ Leszek Zimowski – od córki z mężem i dziećmi
18:00+ Salomea, marian Glapiak, Stefania, Benedykt Pietrowiak i zm. z rodz.
 SOBOTA – 06.03.2021
18:00+ Marek, Genowefa, Leon Kasprzyk, Bronisława, Wacław Wróblewscy
 NIEDZIELA – 07.03.2021
8:00+ Cecylia, Feliks, Grażyna Nadolnych
10:00+ Stefan Marecki – od dzieci z rodzinami
11:30Za parafian
15:00+ Bronisław Wieczorek – od kuzynostwa Urszuli, Teresy, Eli, Kazimierza, Władka, Leszka z rodz.