Duszpasterze

Ks. Zbigniew Dobroń.

Urodziłem się w Poznaniu. Dzieciństwo i młodość spędziłem w Stęszewie, tam też ukończyłem szkołę podstawową. Jestem absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu. W 1992 roku rozpocząłem studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 30 maja 1998 roku przyjąłem święcenia kapłańskie. 0d 1 lipca 1998 roku pełniłem posługę duszpasterską w parafii pw. Św. Kazimierza w Lesznie, będąc równocześnie katechetą w Zespole Szkół Technicznych w Lesznie. Od 25 sierpnia 2000 roku przez kolejne 4 lata byłem wikariuszem w Poznaniu w parafii pw. Nawiedzenia NMP na Ratajach, ucząc w Zespole Szkół Samochodowych. Dalsza posługa to czas kolejnej parafii pw. Ducha Świętego w Śremie i Zespołu Szkół Politechnicznych. Data 25.08.2008 roku wyznaczyła dalszą posługę duszpasterską w parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, a katechetyczną w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku. Ostatni etap wikariuszowski to 2 lata na poznańskich Jeżycach w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, a katechetycznie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu.

1 lipiec 2014 roku staje się dniem posługi duszpasterskiej – proboszcza w parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie.

Lubię podróżować, jeździć na rowerze i nartach, grać w siatkówkę i pływać. W ciszy otaczającej przyrody posłuchać dobrej muzyki lub ciszy, obejrzeć dobry film i przeczytać pasjonującą książkę.

W historii duszpasterze: