Cmentarz

Parafia pw. Wszystkich świętych w Mórkowie, jako administrator cmentarza parafialnego w Mórkowie, uprzejmie przypomina, o konieczności złożenia  opłaty użytkowania miejsca pod grób (20 lat) tzw. prolongaty. Konieczność uiszczenia opłat uregulowana jest w Dz. Ustaw z 1959 roku , nr 11, poz.62 z późniejszymi zmianami. Brak opłat na kolejne 20 lat użytkowania grobu może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu. Groby nie prolongowane zostaną przeznaczone do ponownego pochówku.
W celu uzyskania informacji nt. grobu, oraz uiszczenia opłaty prosimy o kontakt w biurze parafialnym – wtorek i czwartek w godz. 18:30 – 19:30.