Intencje modlitwy dla Żywego Różańca październik 2022 r. intencja papieska: O Kościół otwarty na wszystkichMódlmy się, […]
Rada Ekonomiczna: Andrzej Bartnikowski Małgorzata Górna Piotr Kołodziejczyk Rada Duszpasterska:  Ryszard Bartosz Bartosz Bortel Alicja Frąckowiak […]