Intencje modlitwy dla Żywego Różańca listopad 2022 r. intencja papieska: Za dzieci, które cierpią Módlmy się, […]
Rada Ekonomiczna: Andrzej Bartnikowski Małgorzata Górna Piotr Kołodziejczyk Rada Duszpasterska:  Ryszard Bartosz Bartosz Bortel Alicja Frąckowiak […]